Mantra éneklés

Bevallom gondolkodtam mit is írjak ide.

Nekem a hangok, a zene, az éneklés, a tánc egy nagyon fontos dolog az életben. Természetesen meg lehet magyarázni ezek miért jó dolgok, de nem teszem, mert az érzést nem tudom és nem is akarom leírni, mert mindenkinek ez más (lehet).

2017 júniusában egy mantra éneklésen voltam. Ott olyan érzésem volt egy pillanatra, mintha szemben ültem volna saját magammal , és szembe köptem volna magam, hogy magyar létemre miért mantrákat éneklek. A magyar nyelv egy csodás nyelv. Ha megállunk egy pillanatra és elmélyedünk a hétköznapokban használt szavainkon, kifejezéseinken megláthatjuk, hogy benne van minden.

Majd néhány napra rá, arra jöttem rá ezek is csak hangok, rezgések. Ha szívből éneklem, a magam örömére, mert érzem hogy közben, utána milyen jó érzés, ez a fontos. És elfogadtam :-).

Gyere tapasztalad meg az éneklés, az együtt rezgés élményét. Ha nem tetszett semmi gond, keress tovább, mert

A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. (Kodály Zoltán)

A mantra olyan szó vagy mondat, amely igen magas szintű és erőteljes spirituális rezgést hordoz...

Minden szónak megvan a maga rezgése, minden szó a jelentésének és a kisugárzásának megfelelő hatást kelt a megszólítottban. Egy kedves, udvarias kifejezés, mint például: "Volnál szíves, megtenni a kedvemért?" egészen más reakciót vált ki, mint egy durva, illetve kemény megfogalmazás: "Tedd, amit mondtam!" A személyek, a színhely és az idő, a beszélő szája, ajka és nyelve egy és ugyanaz, a különbség egyedül a szavakban rejlik. 

Szeretném itt megjegyezni, hogy a "magyar nyelv a legképalkotóbb nyelv a világon! Hiszen a szavak réteges jelentésein keresztül a tudatalattinak egy komplett VILÁG-KÉPet közvetít. Pl.: SZER-ETET, GYŰL-ÖLET" (Juhász Zsolt: A rovás jelrendszer mint útikönyv az élet nevű túrához)

...

Az állatoknak is megvan a maguk "nyelve". Például a halak szavak és jelek nélkül, agyhullámaik közvetlen továbbításával érintkeznek, továbbítanak információt. Gondoljunk csak a vízben úszó halrajokra. Bámulatos és szinte felfoghatatlan, milyen tökéletes összhangban mozognak. Szorosan egymás mellett úsznak, anélkül, hogy egyszer is megérintenék egymást, majd hirtelen egyszerre, azonos irányba elfordulnak, és mégsem ütköznek össze.

Minden területnek megvan a maga kommunikációt szolgáló nyelve. A mantra - ahogy korábban már szó volt róla - olyan szavak sora, amelyek együttesen pozitív rezgést hoznak léte. A kiejtett szó hangot ad, a hang rezgést kelt. A rezgés erő - egy mindenen áthatoló kreatív erő -, amely mozgást és energiát gerjeszt. Az energia életet jelent, és ahol élet van, ott kreativitás is van. A mantra tehát végső soron mindent átható, erős kisugárzású, hatalmas kreatív energia.

A szó, illetve a hang a kozmoszban létező legnagyobb erő. Sokan úgy vélik, hogy a szeretet a leghatalmasabb erő, ám ez tévedés. A földi szeretet törékeny és kiszámíthatatlan, gyenge és változékony. A szavak ereje viszont hatalmas. A szavak boldoggá tehetnek vagy boldogtalanságba taszíthatnak bárkit. Szeretetet ébreszthetnek és meg is semmisíthetik a szeretetet.

...A mantra szó két szótagból tevődik össze: man = elme, tra = felszabadítás. A mantra hang, amely megszabadítja az elmét a félelemtől, a függőségtől és a szenvedéstől. Amint az elme felszabadult, minden más problémánk automatikusan megoldódik, mert a legnagyobb probléma maga az elme.

Az elme örökké nyughatatlan, állandóan számtalan dologgal foglalkozik. A mindennapok forgatagában és világi problémáink közepette gyakran nem marad elég időnk arra, hogy Istenre gondoljunk. A mantra viszont nyugalmat ad az elmének, és Istenhez vezeti gondolatainkat.

A "tra" szótag másik jelentése: beteljesítés. Egy pohár víz kielégítheti a szomjazó szükségletét. De miféle szomjúság gyötri elménket és hogyan lehet csillapítani ezt a különleges szomjúságot? Vajon mi az, ami gúzsba köti az elmét, és hogyan lehet kötelékeiből kiszabadítani?

A mantrák fajtájuk szerint több csoportra oszthatók.
 1. Bhadzsan (spirituális ének)

  A bhadzsan spirituális bölcsességet, tisztaságot ad. A bhadzsanéneklés az énekest és hallgatóját egyaránt inspirálja, tisztítja a tudatot, felemeli az érzéseket és az odaadást (bhakti).

 2. Kirtan (Isten nevének ismétlése énekelt formában)

  A mantragyakorlásnak ez az énekelt formája elsősorban érzelmeinket érinti meg. Isten nevének áhítatos, érzelmekkel teli ismétlése erős spirituális energiát közvetít és megtisztítja a tudatot.

  A kirtanokat ugyanakkor nem tanácsos 5-10 percnél tovább énekelni, mert a túl sokáig tartó, túlfűtött kirtanéneklés túlságosan megnöveli az emocionalitást, az érzelmek túlcsordulásához és transzhoz, a valóságérzék elvesztéséhez és önkívületi (extatikus) állapothoz vezethet.

 3. Ima

  Az ima a mantra szertartásos formája. "Párbeszéd Istennel", amely szabadon fogalmazható, vagy igazodhat valamilyen alkalomhoz vagy meglevő szöveghez is (például reggeli, esti, asztali ima). Imádság közben határozottan érezhetjük Isten jelenlétét. Az ima segít megoldani a gondjainkat, fejleszti lelkiségünket, erősíti önmagunkba és Istenbe vetett hitünket, bizalmunkat.

 4. Gyógyító mantra

  A mantra egy további formája a gyógyító mantra. A nádikban vagy a csakrákban fellépő zavarok és blokádok betegségek formájában nyilvánulnak meg a testben. A nádikat és csakrákat vibrációval, tehát hangokkal, szavak által is befolyásolhatjuk. A mantra rezgése így kedvező, jótékony, gyógyító hatással van a fizikai testre. A gyógyító mantrák ugyanakkor csak bizonyos testi és lelki fegyelem betartása esetén fejtik ki maradéktalanul a hatásukat. A visszaélések elkerülése végett a mantrák ismerői soha nem írják le, hanem kizárólag szóban adják tovább ezeket a szövegeket.

 5. Spirituális mantra

  A hatékony, személyre szóló spirituális mantrát az önmegvalósított Mesterétől kapja a tanítvány. A Mester csak azoknak a jelölteknek adja át a mantrát, akik komolyan, eltökélten dolgoznak lelki fejlődésükön és mokshára (felszabadulásra) törekszenek.

  A mantrát a mantra dikshá (mantrabeavatás) keretében kaphatja meg az aspiráns (jelölt). A spirituális mantra vezet a lelki úton, elmélyíti az összpontosítást és a meditációt, segít leküzdenünk szorongásainkat és bizonytalanságainkat. Hatásos idegesség, stressz, megbomlott lelki egyensúly kialakulásakor, valamint nehéz élethelyzetekben.

  Lelki törekvő számára a mantra zseblámpa, amely irányt mutat a tudatlanság sötétségében. Biztos támasz, amelyre mindig számíthatunk, amely erőt, oltalmat és segítséget ad tanácstalanságunkban és ha elhagyatottnak érezzük magunkat.

  A mantra a meditáció "lelke". Nélküle üressé, tartalmatlanná válik a meditáció, mantra nélkül a meditáció olyan, akár a test lélek nélkül. Mantra nélkül minden spirituális igyekezet, fáradozás semmivé lesz.

 6. Bidzsa mantra

  Kitartó, folyamatos gyakorlással juthat el a tanítvány a Mesterétől kapott mantra esszenciájához. A bidzsa mantrát, általában a krija gyakorlásnál és a mély meditációban alkalmazzuk.

  A bidzsa azt jelenti: "mag". Ahogy a fa magjában, kicsiben, de benne van az egész fa annak minden tulajdonságával, úgy a bidzsa mantra is magában rejti az egész világegyetem erejét. Az már egyedül a tanítványon múlik, hogy kiteljesíti- e a mantra erejét (mantra shakti). Ha egy kővel el akarunk találni valamit, az erőnktől, az összpontosító képességünktől és a célzóképességünktől függ, hogy sikerrel járunk- e. Az pedig a tanítvány állhatatos hitétől, fegyelmétől, céltudatosságától és odaadásától függ, hogy a mantra megvalósul-e benne.

Történt egyszer, hogy egy Mestertől, aki egy kis faluban járt, mantrát kért két gazda. A Mester azt mondta, hogy mielőtt megkapják a mantrájukat, ki kell állniuk egy próbát. Mindkettejüknek adott egy szem szójababot, és meghagyta nekik, hogy jól vigyázzanak rá, amíg vissza nem jön.

Az egyik gazda hazament, és skatulyába tette a babszemet. Gondosan le is zárta, mert úgy vélte, ez a legbiztonságosabb módja, hogy megőrizze a Mestertől kapott értékes ajándékot.

A másik imigyen okoskodott: "Ki tudja, mikor jő vissza a Mester. Meglehet, hogy addigra rég elrothad vagy elkallódik a babszem." Elhatározta hát, hogy elülteti a szójababot. Hamarosan ki is bújt egy hajtás, amit gondosan ápolt és öntözött, így az egy maréknyi babot termett betakarításra.

Mivel a Mester még nem tért vissza, a földműves újra elültette a frissen szedett babszemeket, és a következő nyárra már egész zsáknyi szóját takarított be.

Amikor a Mester három év múltán végre ismét a faluba érkezett, a két gazda ismét mantráért folyamodott hozzá. "Előbb adjátok vissza a babot, amit rátok bíztam" - hagyta meg nekik a Mester.

Az egyikük büszkén előkapta díszes dobozát, ám amikor kinyitotta, döbbenten látta, hogy csak egy döglött moly árválkodik benne. A pórul járt kártevő nyilván belemászott valahogy, felfalta a babszemet, aztán csakhamar kimúlt.

A másik gazda csak üldögélt szótlanul, és várakozott. "És hol van a bab, amit neked adtam?" - kérdezte a Mester. "Azóta úgy megszaporodott, hogy nem tudom idehozni, de ha volnál kegyes velem jönni, örömest megmutatnám" - felelte az okos gazda. A terménytárolóhoz vezette a Mestert, ahol többmázsányi betakarított szója tornyosult. Ez a földműves nagyon megörvendeztette a Mestert, és meg is kapta a mantrát. A másik gazdának ellenben még sokat kellett várnia, és még többet tanulnia.

...

A mantra úgyszólván "minden élethelyzetben" gyakorolható. Napi ügyeink intézése közben is ellazít és csillapítja az elmét, valamint elősegíti a tiszta, pozitív gondolkodást. Ahogy mindenben, ebben is el kell kerülni a túlzásokat és szélsőségeket, a mindenáron való "kierőszakolásokat".

A spirituális mantra soha, senkinek nem okoz kárt. Legfeljebb hatástalan marad, ha hiányzik a megfelelő hozzáállás, vagy megszakad a gyakorlás.

A mantra nem csupán a gyakorlást, hanem vele együtt az életünket is sikeressé teszi. Létrehoz a szívünkben valamit, amit azután már senki sem vehet el tőlünk. Attól kezdve soha nem fogjuk magányosnak vagy elveszettnek érezni magunkat. A mantra minden helyzetben megóv minket. Amikor gondolatban vagy szóban felidézzük, ismételjük, pozitív rezgéseket kelt bennünk, és megtisztítja belső Önvalónkat. Ahogy a mosakodáshoz vizet és szappant használunk, úgy szolgál a mantra az elménk, a tudatunk és az értelmünk megtisztítására. A mantra színtiszta energiája elűzi a tudatunkra és a kedélyünkre ereszkedő homályt, ködöt és borút. Lehetővé teszi számunkra az állandó kapcsolatot belső Önvalónk és Isten között, és az összeköttetést a Legfelsőbb Tudattal. (Forrás: Jóga a mindennapi életben rendszer)

A teljes írást ide kattintva olvashatod el.

Más megközelítések a mantráról:

"A mantra kifejezés egyik értelmezése szerint a két szótő a manas (elme), és a trayate (felszabadítani) szanszkrit szavakra vezethetők vissza. Így a mantra jelentése "az elme felszabadítása". Vagyis, a mantra olyan hang, mely képes a csapongó és anyagi élvezetekre csábító elmét megszabadítani kellemetlen természetétől.​

Természetesen a mantrázás célja a lelki önmegvalósítás, nem pedig valamilyen anyagi előny vagy áldás megszerzése. A mantrázás fricskája, hogy hiába van a kezünkben a világ legtranszcendentálisabb mantrája, annak gyakorlását is ledegradálhatjuk az anyagi kötőerők mindhárom szintjére. A lelki mantrázás helyett anyagi célokra használni a mantrát olyan, mint a disznók közé vetett gyöngy. Minek a spirituális mantra, ha valaki a mocsokban érzi jól magát? Az ilyen ember lelki mantrával történő mantrázása csak anyagi mantrázás csupán, s a mantrák ereje így semmibe vész. Sőt, akár lelki szempontból káros is lehet, mint ahogyan a templomgyalázás vagy istenkáromlás is káros annak elkövetőjére. Nem mondhatjuk, hogy az illető legalább kapcsolatba került az isteni környezettel, s a mantrák ereje biztosan megtisztítja. Ahhoz hogy valami valóban hatékonyan működjön, rendeltetésszerűen kell használni. A mantrák ereje a kötőerők fölé emelkedett lelki gyakorlásban bontakozhat ki igazán.

A mantra meditáció egy különös tartalmat hordozó hang hangosan, félhangosan, vagy elmében történő ismételgetése. Lehet egyénileg zengeni vagy közösen énekelni.

Mindennapi életünk tele van mantrázással. Minden nap ugyanúgy köszönünk, ugyanúgy kívánunk sok szerencsét a bányásznak, a gyermeknek a sulihoz, jó utat stb. Hiszünk a szavak erejében. Milyen is volna, ha a repülőgép kapitánya nem kívánna jó utat a szokásos módon. Mennyire szükségünk van a kapitány mantrájára, vagy a vizsga előtti jókívánságra.

Egy kifejezés ismételgetése segíti az általa hordott tartalom megvalósulását. Persze a valódi hatékonyság egyik fontos feltétele, hogy szívvel mondjuk azt a kifejezést. Ha csak üres rutinnal, megszokásból, kötelességből kívánunk jó utat, sok szerencsét, akkor az még nem váltja ki a valódi hatást. Kell hozzá a szív őszintesége is. A mantrák ereje is megsokszorozódik, életre kel a szív őszintesége által."

(https://inboundjoga.hu/meditacio/a-mantrak-ereje)

Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. (Kodály Zoltán)

Az időpontokról e-mailben kaphatsz tájékoztatást, ha feliratkozol.