Különleges Hangfürdő

2017.09.12

Különlege nap lesz most szombaton. Jelet kapunk, amit már a Bibliában is megírtak. A hangfürdőn nemcsak átrezegtetjük magunkat a hangokkal, de még nagyobb hangsúlyt kapnak csakráink, hogy megtisztulva, feltöltve érkezzünk az új időszak kapujához.

Alább olvashatod mit jövendöltek:

2017.09.23-a különleges este lesz. Egy JEL-et kapunk. 

A csillagoktól. Egy különleges együttállás lesz, amely a Jelenések könyve 12. részében már megjövendölték. Egy egyezményes jel Isten és az emberiség között. Felhívja az emberek figyelmét arra, hogy valami nagy dolog fog történni. Amit jelez: az az Utolsó Idők, a Nagy Változás ideje. 

Különlegessége még ennek a csillagegyüttállásnak, hogy soha ilyen nem volt és nem is lesz a jövőben sem. Vagyis egyszeri és megismételhetetlen Jel!
Ehhez hasonló 6000 évvel ezelőtt történt.
Most lássuk, hogy mi szerepel a Jelenések könyvében, és mi mindennek kellett történnie az Égen a csillagok mozgásában, hogy ez a konstelláció megvalósulhasson: 

Jelenések könyve 12. rész 
1.

És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona;
A "láttaték" kifejezés azt jelenti, hogy csak akkor látod, ha valaki megmutatja számodra, vagy ha a Szíveddel megérzed, ha igazán van hozzá látásod.
Az "asszony", a Szűz csillagkép, ami pont szeptember 23-án ér véget. A Szűz csillagkép üzenete az aratás, minden megérett dolog betakarítása, vagyis vége. Az asszony, az Istenanyát jelenti, minden élet forrását, aki a Fényt hozza le a Földre, összekötve ezzel Eget-Földet.
A "napba vala felöltözve" jelentése - a Nap beragyogja. Ilyen egyszer egy évben történik. Amit a Nap beragyog, annak minőségét felerősíti és felerősítve vetül a Földre a hatása. A Nap Atya Isteni Fényével a Szűz csillagképet a vállánál ragyogja be szeptember 23-án 19.50 és 20.20 között. Onnan tér nyugovóra.
A "lábai alatt vala a hold" - a Hold a Szűz csillagkép lábainál 19 évente egyszer van. A Hold, a legmagasabb Női minőség, az anyaság megtestesítője. 
Szimbolikája: a mag alakot - testet öltésének ideje, az asszonyban fejlődő magzat megmozdulásának időpontja.
"Az ő fejében tizenkét csillagból korona" - az Oroszlán csillagkép 9 csillaga van a Szűz csillagkép feje fölött. A három hiányzó csillagot a mozgó bolygók adják, amelyek éppen ott tartózkodnak: Vénusz, Mars, Merkur. A Vénusz a Női-Anyai, a Mars a Férfi-Atyai energiát jelképezi, a Merkur, az Ég hírnöke, aki üzenetet hoz az Égből a Sorsról.

2.

A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben.

Ez a mondat a szülés esetében a túlhordást, a terhes állapot elhúzódását jelenti. Hogyan lesz egy csillagkép terhes?
Az Ég Királyi szülést jelez, vagyis Királyi fiú sarj fog születni, amit csak is Királyi Atya képes megvalósítani. Az Égen a Királyi bolygó a Jupiter. A Jupiter 11,5 évente megjelenik a Szűz csillagképben. 83 évente visszafordulva mozog. 2016.11.20-án a Jupiter belépett a Szűz csillagképbe és retrográd mozgást végez a Szűz méhében - úgy, ahogy egy magzat mozog az anya hasában. 2017.09.10-én, vagyis 9 hónap 3 hét után kilép a csillagképből - megszületik. A plusz 3 hét jelenti a túlhordást és a kínlódva szül utalást. 09.23-án Jupiter még a Szűz ölében helyezkedik el, mint ahogyan Jézust ábrázolják Mária ölében. Jupiter bolygó, a nagyságával is Királyi megjelenésű. A magyarok bolygója. A Földet védelmezi gravitációs terével, mint egy jóságos Atya a gyermekét.

3.

Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona;

A "nagy veres sárkány" egy üstökös, 67P a neve.6,5 év a keringési ideje. A Szűz csillagkép lábánál helyezkedik el. 2004-ben két szondát is küldtek tanulmányozására. A képek alapján tényleg sárkány alakja van és sok vörös színnel ábrázolják a képeket. Kitüremkedések, kiszögellések vannak rajta, mintha szarvak lennének, de akár koronának is lehet vélni.

4.

És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szűlő asszony elé, hogy mikor szűl, annak fiát megegye.

"farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét" Az üstökös megjelenése meteoresővel járhat. A csillaghullás jelképezi ezt a részt. 
" álla az a sárkány a szűlő asszony elé" Már most a Szűz csillagkép lábánál helyezkedik el az üstökös, vagyis elé állt.

5.

És szűle fiú-magzatot, a ki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyiszékéhez.

6.

Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezer kétszáz hatvan napig.

1260 nap - Jézus munkássága a Földön 1260 napig tartott.

1260 nappal ezelőtt kezdődtek meg az Égi jelek, amelyek erre az együttállásra utalnak. 2014. április 15-én az első Vérhhold volt az első jel, majd még 3 Vérhold következett. 2017. szeptember 21-én lesz az őszi napforduló, a kürtzengés ideje és véget ér 1260 nap.

7.
És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai

Miért fontosak számunkra ezek az információk?
A szeptemberi időszak lesz az aratás ideje. Amit eddig vetettünk, ahogyan eddig éltünk, annak a termését fogjuk életünkben viszontlátni. 
Még van idő! Lehet fejlődni, változni, több Fényt beengedni az életünkbe.
Szeptember 23-a után másként fogunk élni!
Nem lehetünk tovább lélekben vakok!
Nem élhetünk úgy, hogy megszegjük a Teremtő által nekünk adott törvényeket, ártva ezzel magunknak és másnak. Lelki vakságban szenvedők már nem látják, hogy mikor követnek el bűnt, annyira természetessév vált. Végtelen az Isteni Kegyelem, de vannak határok! Változtatnunk kell viselkedésünkön!
Szellemi Harc folyik emberek, népek, országok, földrészek között. Az Égi Nagy Jel ennek a véget érését jelzi. Természetesen nem eggyik pillanatról a másikra, ez egy folyamat." 

Többet és más megközelítést az Égi Jelről itt találsz:

Berkes Sándor teológus: Jel az Égben

Steve Cioccolanti: Utolsó Idők Jele

Forrás: https://tarterezelina.hu/Egijel0923.html 

A hangfürdő helyszíne: 1114 Budapest, Bartók Béla út 51. fsz. 2A "SPAR" ház a bartók Béla út és a Villányi út sarkán. 

​​Időpont: 18:00-19:30
Érkezés: 17.45-től
Hozzájárulás: 2.500,-

Bejárat a Bartók Béla útról a 7-es busz megállójánál a zebrával szemben.
51-es házszám, 4-es kapucsengő.

A Stúdió kérése, hogy váltó zoknit használj! 

Minimum 3 fő esetén tartom meg a programot.

Bejelentkezés szükséges!