Kedvenc idézeteim

Felelős vagyok azért, amit kimondok, de nem azért, amit te megértesz belőle.


"A dolgok önmagukban soha nem rosszak, csak a róluk alkotott gondolataidban válnak azzá." (Elisabeth Haich: Beavatás)

"Az, aki nem a saját útját járja, előbb-utóbb megbetegszik, hiszen minden fizikai fájdalom, rossz érzés üzenet a lelkünktől. A lényeg, hogy azzal foglalkozz, ami Te vagy, találd meg az életben a megfelelő segítőtársakat, és teremtsd meg a belső harmóniádat. Csak ez számít, semmi más." (Szepes Mária)

"Tanuld meg!
Aki nem keres, annak nem hiányzol...
és akinek nem hiányzol, az nem szeret.
A sors dönti el, hogy ki lép be az életedbe, de te döntesz arról, hogy ki marad.
Az igazság egyszer fáj, de a hazugság újra és újra...ezért értékeld azokat akik értékelnek és szeresd tiszta szívből azokat, akik viszonozzák!"Egyetlen dolgom e földön, a szeretet."

Csak azt adhatjuk, amink van . Aki boldogtalan nem adhat boldogságot, aki sikertelen nem segíthet másokat sikerre. Első kötelességünk: önmagunkon segíteni, hogy ne legyünk másoknak teher. Először tanulni, azután tanítani. Először teremteni, azután adni.
Ez az élet vastörvénye.
H.N. Casson

"Ha szeretsz, más szemmel nézel a világra...

Nagylelkű leszel, megbocsátó, jószívű, pedig korábban esetleg kemény és rideg voltál.

Az emberek óhatatlanul is hasonlóan viszonyulnak majd hozzád, s hamarosan abban a szeretetteljes világban élsz, amit Te magad teremtettél."

(Anthony de Melló)

"Időről időre más játékosok csatlakoznak hozzád... Ezeket a lelkeket te vonzod magadhoz, téged pedig ők vonzanak magukhoz. Ezeket a tapasztalatokat kölcsönösen teremtitek, és egyaránt a javatokra válik, kifejezik döntéseiteket és vágyaitokat. Senki sem lép véletlenül az életedbe. Az eseményeket, akárcsak az embereket, te vonzod magadhoz céljaid elérése végett." (Neale Donald Walsh: Beszélgetések Istennel)

Az életben épp az az érdekes, hogy egy-egy álmot valóra lehet váltani. (P. Coelho: Az alkímista)

Az élet azt akarja, hogy éld végig a Személyes Történeted.

A szerelem az embert sosem akadályozza meg abban, hogy végigjárja Személyes Történetét.

A hit alapvetően azt jelenti, hogy lehetségesnek tartunk valamit; márpedig azt, amit nem tartunk lehetségesnek, nem tapasztalhatjuk meg.

Nincs más ellensége az embernek, csak a bűntudat és a félelem.

Minden új probléma magával hoz egy még nagyobb ajándékot, amely gazdagíthatja életünket.

Gondolatok és szavak formálják elkövetkezendő élményeinket.

" A betegségek nem a derült égből pottyannak, hanem a természet ellen naponta elkövetett bűneinkből fejlődnek. Ha felgyülemlenek, egyszer csak láthatóan kitörnek." (Hipokratesz Kr.e 460-377)

A kudarc a tudatunknak azon állapota, amikor kiábrándultságot él át. Csak akkor tudok kiábrándulni, ha illúziókban éltem.

A szerencse egy kereszteződés, ahol a lehetőség találkozik a felkészültséggel.

Szükségesek az időnkénti felajánlások: visszavonulás, némaság, böjt.

Az állandó, pihenés nélküli szorgoskodás középszerű eredményekre vezet. Minél alaposabban nem csinálunk semmit, ha nincs mit csinálnunk, annál eredményesebben fogjuk csinálni, amit csinálnunk kell.

Ha nem tudod hogyan kezdj neki jól, kezdj neki rosszul, de kezdj neki!

Akár azt hiszed, hogy sikerül, akár azt hiszed, hogy nem, Neked lesz igazad.

Jövőbeni reményekért ne add ki kezedből jelen boldogságodat.

A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. Egyetlen titka: adni, mindig csak adni. (Goethe)

A boldogságot nem szabad elemezni, csak élvezni.

A boldogság nem egy távoli cél, hanem az út maga.

Ha öröm ér, ne kutasd, meddig tart - ha bánat, csak a végére gondolj.

"A szerelem mindent pótol, a szerelmet nem pótolja semmi." (Petőfi Sándor)

"Ha lemondunk a vágyainkról, épp azt tagadjuk meg ami emberré tesz." (Mátrix c. film)

"... a földi törvények mindig a szellemi törvények végrehajtói, akkor is, ha a jelenben úgy tűnik, ártatlant sújtanak." (Szepes Mária: Vörös oroszlán)

"Minél erőteljesebb egymás testi kívánása, - amit a nő kellemes, visszafogottan csábító látványa és a férfi kedves szavai fokozhatnak - annál jobban tudnak egymásra ráhangolódni, annál jobban érzik egymást. Ennek következtében szétárad lelkükben az egymás iránti szeretet, bizalom, biztonság, békéslelkűség érzése, átélik nemcsak kettőjük egységét, hanem a felsőbb erőkbe vetett bizalommal és hittel teli egységességét is." (Szécsi Marcz Ari: Nő és férfi, Ketten vagy együtt?)

"Az ember azért szeret, mert szeret. Nem kell hozzá semmi indok."

A szeretet dícsérete:

Korinthusbeliekhez írt I. levél 13. rész

Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom.
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:
De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.
Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.
Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.(Szent Biblia: Újszövetség)